Prometricum

mgr Tomasz Owczarek

psycholog i trener biznesu

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, trener i konsultant z 20 letnim doświadczeniem w realizacji projektów dla organizacji biznesowych, wykładowca na studiach MBA (Master of Bussiness Administration), promotor prac dyplomowych MBA, Aabsolwent Podyplomowego Studium Terapii Poznawczo – Behawioralnej organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, certyfikowany coach organizacji International Coaching Community, moderator metody Design Thinking.

Scroll to Top