Prometricum

Studia podyplomowe MBA

Zapisz się już teraz na semestr letni 2024. Przyjedź na sesję stacjonarną do Gdańska 21-23 VI  i do Cambridge 16-20 IX. Odbierz swój dyplom MBA już 22 czerwca 2025 r.

koordynatorka programów MBA Collegium Prometricum

kierowniczka biura Collegium Prometricum w Sopocie

Międzynarodowy program i dyplom MBA

Programy MBA Collegium Prometricum są walidowane przez instytucje partnerskie: Cambridge Valid Business School oraz Porto Business School (akredytacje AMBA, AACSB i EFMD), co jest potwierdzone znakami oraz podpisami partnerów na  dyplomach Master of Business Administration.

Weryfikacja jakości MBA

 

Walidacja MBA to badanie i potwierdzenie zgodności programu z międzynarodowym standardem MBA pod kątem:

•  wykładanych przedmiotów,
•  czasu trwania i formy prowadzenia zajęć,
•  doświadczenia i kompetencji zespołu wykładowców,
•  jakości materiałów edukacyjnych,
•  poziomu realizowanych prac dyplomowych,
•  wymagań egzaminacyjnych.

Sposób realizacji programu dla każdej z grup słuchaczy Prometricum MBA jest weryfikowany poprzez przegląd dokumentacji studiów oraz bezpośrednie rozmowy walidatorów ze słuchaczami i wykładowcami. Tradycyjnie proces walidacji jest zakończony uczestnictwem przedstawiciela instytucji walidującej w uroczystości graduacji absolwentów Prometricum MBA w zabytkowym Dworze Artusa w Gdańsku.

Dokumenty i uprawnienia MBA


Absolwenci Prometricum MBA otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA, które upoważnia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Absolwenci Prometricum MBA otrzymują również prestiżowy dyplom Master of Business Administration w języku angielskim, który na całym świecie stanowi potwierdzenie uzyskanej wiedzy i umiejętności menedżerskich. Dyplom MBA Collegium Prometricum sygnowany jest przez instytucje walidujące: Porto Business School – szkołę biznesu największego uniwersytetu w Portugalii oraz Cambridge Valid Business School.

Absolwenci „MBA w ochronie zdrowia” uzyskują uprawnienia do zarządzania podmiotami leczniczymi.

Program i moduły MBA


Program Prometricum MBA składa się z modułów odpowiadających aktualnym wymaganiom międzynarodowego standardu MBA:

  • Ekonomia i finanse,
  • Strategia i otoczenie organizacji,
  • Ludzie, zespoły i przywództwo,
  • Projekty i procesy, technologie i transformacja.

Słuchacze Prometricum MBA mają możliwość uczestniczenia w modułach branżowych realizowanych równolegle z modułami głównymi, co umożliwia im pozyskanie wiedzy i kompetencji specyficznych dla różnych sektorów gospodarki.

Organizacja studiów MBA


Program Prometricum MBA obejmuje łącznie ponad 500 godzin, w tym:

  • Webinaria w czasie rzeczywistym prowadzone przez ekspertów – akademików i praktyków biznesu (zajęcia odbywają się w soboty, z wykorzystaniem platformy MS Teams),
  • Sesje stacjonarne w Sopocie (3 dni) oraz w Cambridge, UK (4 dni),
  • Nauka zdalna z wykorzystaniem platformy i podręczników wydawnictwa McGraw Hill,
  • Udział w zajęciach Klubu MBA – dodatkowe webinaria w czwartki wieczorem, w tym poświęcone omówieniu wyników projektów dyplomowych słuchaczy MBA,
  • Indywidualna sesja rozwoju kompetencji przywódczych (prowadzona online w terminie ustalonym przez słuchacza i psychologa biznesu),
  • Prace w grupie oraz konsultacje dotyczące pracy dyplomowej (prowadzona online w terminie ustalonym przez słuchacza i prowadzącego seminarium dyplomowe),

Egzaminy i zaliczenia odbywają się na platformie Teams oraz McGraw Hill. Ponadto słuchacze są zobowiązani do złożenia projektu dyplomowego oraz jego prezentacji w ramach webinariów Klubu MBA.

Słuchacze Prometricum MBA na co dzień korzystają ze wsparcia sekretariatu, który pracuje we wszystkie dni robocze i udziela wszelkich potrzebnych informacji telefonicznie i pocztą elektroniczną. Najważniejsze informacje słuchacze otrzymują w ramach cotygodniowego przypomnienia – zawierają one link do materiałów z ostatniej sesji, program i materiały sesji nadchodzącej, informacje organizacyjne.

Kadra dydaktyczna MBA

Dzięki formule 80% online możemy zaprosić do realizacji programu Prometricum MBA wybitnych ekspertów z całego kraju. Różnorodność doświadczeń akademickich kadry dydaktycznej oraz udział praktyków jest jednym z głównych kryteriów oceny międzynarodowych programów MBA. Wszystkie zajęcia Prometricum MBA są ewaluowane. Kadra dydaktyczna jest systematycznie zachęcana do udziału w światowych programach rozwojowych np. Harvard Business Publishing Education. Zajęcia w trakcie sesji stacjonarnej w Cambridge prowadzone są przez wykładowców brytyjskich.

Informacje o wykładowcach Prometricum znajdują się w zakładce WYKŁADOWCY.

Wsparcie kariery absolwentów MBA


Absolwentów MBA zainteresowanych stałym doskonaleniem kompetencji kierowniczych Collegium Prometricum zaprasza do udziału w kursach uzupełniających, które realizowane są stacjonarnie i online. Celem kursów jest aktualizacja wiedzy i umiejętności menedżerskich pod kątem zmian w otoczeniu gospodarczym. W odpowiedzi na wzrost dostępności narzędzi sztucznej inteligencji Prometricum oferuje kursy:

  • AI POST MBA
  • AI Foundation

Absolwenci Prometricum MBA mogą także liczyć na wsparcie kariery w ramach sesji networkingowych w Sopocie oraz Cambridge oraz w ramach procesu rekrutacji kadry menedżerskiej jaki Prometricum realizuje dla swoich klientów. Słuchacze osiągający wyróżniające się wyniki są zapraszani do klubu MBA w charakterze prelegentów.

Wszystkich absolwentów zachęcamy do aktywności na platformie LinkedIn gdzie ogłaszamy informacje w ramach społeczności Prometricum MBA.

Wymagania względem słuchaczy MBA


Słuchacze MBA to osoby, których dotychczasowe osiągnięcia potwierdzają predyspozycje do zajmowania stanowisk kierowniczych. Prometricum MBA oferuje studia w trybie „Executive” dla osób już pracujących na stanowiskach kierowniczych lub przewidywanych do ich objęcia. Standardowym oczekiwaniem względem kandydata na słuchacza MBA jest doświadczenie zawodowe potwierdzone trzyletnim okresem pracy na stanowisku kierowniczym. Motywacja do podjęcia wymagających studiów jest weryfikowana w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydatka/Kandydat na słuchacza Prometricum MBA to osoba nastawiona na realizację celów, w tym ukończenie studiów, które trwają trzy semestry, zajmują co drugą sobotę (webinaria) oraz czas niezbędny na zapoznanie się materiałem online i przygotowanie projektu dyplomowego. Bardzo przydana w trakcie studiów jest znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie treści podręczników i materiałów dydaktycznych. Od słuchaczy oczekujemy udziału w min. 80% zajęć oraz terminowego zaliczania testów i egzaminów oraz złożenia i obrony projektu dyplomowego.

Koszt udziału w studiach MBA

Koszt udziału w poszczególnych programach jest podany przy ich opisie. Podane ceny nie zawierają kosztów dojazdów na sesje stacjonarne oraz pobytu w miejscu ich realizacji.

Collegium Prometricum wspiera swoich słuchaczy w pozyskaniu dofinansowania z różnych możliwych źródeł, jak np. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem.

Osobom finansującym studia ze środków własnych staramy się pomóc przez dogodne rozłożenie rat i stypendia w przypadku bardzo dobrych wyników w nauce.

Jak się zapisać na studia podyplomowe MBA Collegium Prometricum?

Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego, ale umożliwia nam kontakt i przekazanie dodatkowych informacji. Możesz to zrobić teraz …

Scroll to Top