Prometricum

Jakość MBA

Program

Program Prometricum MBA jest zgodny z międzynarodowym standardem studiów MBA. Program obejmuje ponad 500 godzin nauki i wszystkie wymagane dla MBA bloki tematyczne oraz przedmioty dodatkowe dla wybranych przez słuchaczy ścieżek tematycznych: zdrowie, przedsiębiorczość, HR, horeca, AI. Collegium Prometricum wykorzystuje materiały dydaktyczne wydawnictwa McGraw Hill oraz materiały dostarczone przez zaproszonych wykładowców i ekspertów. Program Prometricum MBA obejmuje różnorodne formy dydaktyczne:

  • sesje stacjonarne, w tym głównie warsztaty oraz symulacje i gdy decyzyjne – ok. 20%
  • webinaria: wykłady, warsztaty, studia przypadków i sesje eksperckie – ok. 40%
  • konwersatoria, w tym poświęcone pogłębieniu zagadnień realizowanych w ramach modułów biznesowych McGraw Hill oraz przygotowaniu do egzaminów – ok. 30%
  • seminaria dyplomowe – ok. 5%
  • sesje rozwoju osobistego, prowadzone indywidualnie – ok. 5%
  • zajęcia dodatkowe prowadzone z partnerami zagranicznymi np. cykl Cambridge Business Buzz i sesje w kampusach uczelni współpracujących (fakultatywnie)

Wykładowcy

Wykładowcami na studiach podyplomowych Prometricum MBA są pracownicy najlepszych polskich uczelni praz eksperci-praktycy. Wykładowcy realizują program w oparciu o własne doświadczenie oraz wytyczne Collegium Prometricum, których celem jest zapewnienie spójności całego programu oraz adaptacja nowoczesnych metod nauczania. Wszystkie zajęcia – wykłady i warsztaty online oraz sesje stacjonarne są systematycznie oceniane przez słuchaczy i kadrę Prometricum z myślą o stałym doskonaleniu jakości.

Walidacja

Zgodność programu i sposobu realizacji studiów podyplomowych Prometricum MBA ze światowym standardem MBA jest potwierdzona w procesie międzynarodowej walidacji. Instytucją walidującą dla Prometricum MBA jest Porto Business School – Szkoła biznesu Uniwersytetu w Porto, jedna z większych tego typu w Europie Zachodniej. PBS posiada akredytacje AACSB, EMBA i EFMD. W trakcie walidacji realizowany jest przegląd zgodności programu Prometricum MBA i sposobu jego realizacji z wymaganiami międzynarodowych instytucji akredytujących programy MBA.

Program Prometricum MBA jest również walidowany przez Cambridge Valid Business School – instytucję specjalizującą się w weryfikacji i rozwoju programów nauczania biznesu pod kątem  przygotowania menedżerów do transformacji cyfrowej i upowszechniania narzędzi sztucznej inteligencji.

Walidacja Programu Prometricum MBA jest realizowana corocznie. Walidacji podlega pełna dokumentacja studiów, w tym prace dyplomowe. Przedstawiciele instytucji walidujących weryfikują również doświadczenia słuchaczy, spotykając się z nimi przy okazji swojego udziału w sesji graduacyjnej.

Dyplomy

Absolwenci Prometricum MBA uzyskują polskie świadectwa ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA wydane przez Uniwersytet SWPS lub Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego oraz międzynarodowy dyplom MBA podpisany przez przedstawicieli uczelni współpracujących oraz zagranicznych instytucji walidujących: Porto Business School oraz Cambridge Valid Business School.

Polskie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA upoważniają do zasiadania w radach nadzorczych (ustawa o zarządzaniu mieniem publicznym), a w przypadku profilu MBA w ochronie zdrowia, do kierowania podmiotem leczniczym (ustawa o działalności leczniczej).

Międzynarodowy wymiar Prometricum MBA

Collegium Prometricum jest członkiem organizacji międzynarodowych zajmujących się doskonaleniem jakości edukacji, w tym ASPHER, BMDA, CEEMAN. Collegium Prometricum spełnia wszystkie wymagania opisane w kryteriach międzynarodowych instytucji akredytujących programy MBA, co jest potwierdzone w corocznym procesie walidacji.

Collegium Prometricum jest uczestnikiem i inicjatorem szeregu działań na rzecz doskonalenia jakości nauczania w biznesie. Jako gospodarz 22 corocznej konferencji BMDA, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w dniach 25-26 kwietnia 2024 Prometricum zorganizowało obrady „okrągłego stołu” na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w programach MBA oraz w procesie akredytacji programów MBA. W panelu wzięli m.in. udział: Andrew Main Wilson (AMBA), Zita Paprika (EFMD), Metka Tekavčič (AACSB) oraz Aigerim Kaumenova (CEEMAN).

Ramon O'Callaghan and panelists

Piotr Szynkiewicz, Prometricum MBA

Metka Tetkavic, AACSB

MBA Round Table

Andrew Main Wilson, CEO AMBA

Aigerim Kaumenova CEESIM

Zita Paprica, EFMD

Networking oraz kontakty międzynarodowe

Słuchacze Prometricum MBA uczestniczą w kilkudniowych sesjach stacjonarnych w Sopocie, Gdańsku i Cambridge, co daje im możliwość nawiązani trwałych relacji, pogłębianych w trakcie sesji online. Zajęcia odbywają się w większości w kampusach uczelni. W Cambridge słuchacze Prometricum uczą się i mieszkają na terenie kampusu uniwersyteckiego.

Współpraca Collegium Prometricum z Porto Business School umożliwia udział w sesjach wyjazdowych do Berkeley, Hong-Kongu i Londynu.

Współpraca z Cambridge Valid Business School umożliwia słuchaczom Collegium Prometricum udział w cyklu międzynarodowych webinariów Business Buzz.

Wybierz swój program MBA i zarezerwuj miejsce w grupie liderów przyszłości.

Formularz wstępnego zgłoszenia na studia MBA

Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.


Scroll to Top