Prometricum

prof. SANS dr Tomasz Kalinowski

profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego

Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku handel zagraniczny. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1993 r. za pracę „Joint ventures w Polsce na przykładzie spółek z udziałem kapitału niemieckiego”. Od 2016 r. profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego. Dyplomata ekonomiczny (łącznie 12 lat), ostatnio jako radca-minister, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie. Doświadczenie w nadzorze właścicielskim, m. in. jako członek rady nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wieloletnie doświadczenie jako wykładowca w programach Master of Business Administration. W latach 2005-2009 kierownik Obszaru Badawczego IA (UE, Niemcy) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP. Doświadczenie zawodowe czyni go specjalistą w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, rozwoju regionalnego oraz problemów komunikacji i negocjacji w biznesie międzynarodowym.

Scroll to Top