Prometricum

STUDIA PODYPLOMOWE

MBA HR

z sesją stacjonarną
w Cambridge​

Organizations are communities of human beings, not collections of human resources

Henry Mintzberg 

Dyrektor HR, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

MBA HR

Program MBA dla HR jest dedykowany profesjonalistom miękkiego i twardego HR, którzy są zdecydowani na dalszy rozwój w obszarze umiejętności biznesowych.

Zakres programowy oraz formuła zajęć zaprojektowane zostały z intencją wsparcia uczestników w codziennych kontaktach z klientami biznesowymi – wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Kluczowym deklarowanym rezultatem kształcenia w tym programie jest wzmocnienie pewności siebie w relacjach z otoczeniem biznesowym poprzez poznanie i umiejętność zastosowania modeli, narzędzi i technik, a także mierników, którymi na co dzień posługują się decydenci biznesowi.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Cambridge Valid Business School oraz Porto Business School (instytucja walidująca akredytowana przez AMBA, AACSB i EFMD), z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych wydawnictwa McGraw Hill.

Oprócz zasadniczego programu MBA w ramach studiów realizowane są moduły praktyczne z ekspertami HR będące doskonała okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz poszerzenia swoich praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania narzędzi HR dla wsparcia menedżerów liniowych.

Rozwijane w trakcie studiów kompetencje to m.in.:

Twoje nowe doświadczenie
– Cambridge

Sesje stacjonarne realizujemy w kampusach uniwersyteckich w Sopocie i Cambridge – przeżyj przygodę nauki i pobytu w jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie.

PROGRAM MBA HR

trwa trzy semestry akademickie i obejmuje łącznie ponad 500 zajęć godzin, w tym:

Praktyczne moduły realizowane przez ekspertów HR

Webinaria w czasie rzeczywistym prowadzone przez ekspertów – wykładowców akademickich i praktyków biznesu (zajęcia odbywają się w soboty)

Sesje stacjonarne w Sopocie oraz w Cambridge, UK (16-20 września 2024)

Nauka zdalna z wykorzystaniem podręczników i testów wydawnictwa McGraw Hill

Indywidualna sesja rozwoju kompetencji przywódczych

PROGRAM Prometricum MBA

trwa trzy semestry akademickie i obejmuje łącznie ponad 500 zajęć godzin, w tym:

Ekonomia i finanse

Strategia i otoczenie organizacji

Ludzie, zespoły i przywództwo

Projekty i procesy, technologie i transformacja

Praktyczny charakter programu

MBA to studia dla menedżerów z udziałem menedżerów. Poznaj ekspertów w swoich dziedzinach i przygotuj pod ich okiem projekt dyplomowy. Osiągaj korzyści już w trakcie trwania studiów.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu oraz przedstawicieli najlepszych szkół biznesu z całego kraju

Międzynarodowy program i dyplom MBA

Programy MBA Collegium Prometricum są walidowane przez instytucje partnerskie: Cambridge Valid Business School oraz Porto Business School (akredytacje AMBA, AACSB i EQUIS), co jest potwierdzone znakami oraz podpisami partnerów na  dyplomach Master of Business Administration.

Zasady uczestnictwa

Koszt udziału w studiach

Koszt udziału w studiach podyplomowych MBA HR wynosi:

Podane ceny obejmują udział w zajęciach online w czasie rzeczywistym oraz sesjach stacjonarnych w Sopocie (2x) oraz Cambridge (1x), udział w branżowych modułach praktycznych, a także dostęp do materiałów edukacyjnych McGraw Hill.

Cena studiów nie obejmuje kosztów dojazdów oraz zakwaterowania w miejscach realizacji sesji stacjonarnych. Sesja w Cambridge odbywa się w kampusie uniwersyteckim a uczestnicy mają możliwość noclegu w obiektach kampusu w cenie znacznie niższej niż w hotelach, przy zachowaniu wysokiego standardu.

Podane ceny dotyczą opłaty jednorazowej. Istnieje też możliwość płatności ratalnych. Opłaty wnoszone są na konto wskazane słuchaczowi przez uczelnię na umowie o podjęcie studiów podyplomowych.

Informacji na temat możliwości pozyskania dotacji i stypendiów chętnie udzielimy osobom, które wypełniły formularz wstępnego zgłoszenia.

Twoje kompetencje. Twoje kontakty. Twoja kariera.

Uporządkuj swoją wiedzę, pozyskaj nowe kontakty i przyjaźnie. Zacznij nowe, jeszcze lepsze życie.

Formularz wstępnego zgłoszenia na studia MBA

Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.


Scroll to Top