Prometricum

Sebastian Drobczyński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

wykładowca PR i HR na Uniwerystecie SWPS, WSB, AE. Praktyk i obecnie dyrektor ds. Personalnych, Komunkacji i Jakości  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Scroll to Top