Prometricum

Ranking MBA

Program

Cena

Merytoryczny partner zagraniczny

Walidacja/akredytacja międzynarodowa

Wykładowcy gościnni/praktycy > 50%

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

78 000

Sesja Nowy Jork

Nie

Tak

Akademia Leona Koźmińskiego

76 800

Nie

Tak

Nie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

65 000

Sesja Atlanta

Tak

Tak

Krakowska Szkoła Biznesu

65 000

Sesja Lizbona, Paryż

Tak

Tak

Szkoła Główna Handlowa

60 000

Nie

Tak

Nie

Uniwersytet Warszawski

54 900

Opcja (+ 8 000 USD)

Tak

Tak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

54 000

Sesja Neuchâtel (Szwajcaria)

Tak

Tak

Collegium Prometricum /WSAiB

35 500

Sesja Cambridge, UK

Tak

Tak

Program

Cena

Merytoryczny partner zagraniczny

Walidacja/akredytacja międzynarodowa

Wykładowcy gościnni/praktycy > 50%

Akademia Leona Koźmińskiego

45 000

Nie

Tak

Nie

WUM/SGH

44 900

Nie

Tak

Nie

Collegium Prometricum / Uniwersytet SWPS

28 500

Porto Business School, sesja Cambridge, UK

Tak

Tak

Uczelnia Łazarskiego

28 000

Nie

Nie

Tak

Uniwersytet Jagielloński

21 000

Nie

Nie

Nie

Scroll to Top