Prometricum

prof. dr hab. Marcin Czech

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Instytut Matki i Dziecka

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowca i profesor Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, doktor habilitowany nauk ekonomicznych (habilitował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a także programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University,  University of Liverpool  w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie.

Ma dwie specjalizacje lekarskie – z epidemiologii i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego, gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracując prawie 10 lat współtworzył Zakład Farmakoekonomiki, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Collegium Medicum UKSW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytecie w Sofii i na Uniwersytecie w Astanie. Zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, jest członkiem Rady Naukowej oraz zasiada w Komisji Etyki Instytutu.

W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia.

Scroll to Top