Prometricum

prof. dr hab. Jan Hartman

Uniwersytet Jagielloński

Kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki WNZ CM UJ

Zajmuje się metafilozofią, filozofią  polityki, etyką i bioetyką. Urodzony we Wrocławiu w 1967 roku, absolwent KUL. Doktoryzował się (1995) i habilitował  (2001) na UJ na podstawie rozpraw z dziedziny metafilozofii. Tytuł profesora otrzymał w roku 2008. Autor kilkunastu książek (w tym zbiorów artykułów oraz podręczników), z różnych dziedzin filozofii – ontologii, metafilozofii, bioetyki, etyki.

Scroll to Top