Prometricum

dr hab. Andrzej Śliwczyński

prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Uzyskał tytuł naukowy doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematem pracy doktorskiej była efektywność ekonomiczna w programach terapeutycznych finansowanych ze środków publicznych. Temat habilitacji dotyczył analizy danych „Wybrane aspekty wykorzystania analizy dużych zbiorów danych (Big Data Analysis) do oceny rzeczywistej praktyki klinicznej (Real Word Analysis).

Ekonomista – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Łodzi. W latach 1987-2005 pracował i pełnił kierownicze funkcje w Państwowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”. Od 2005r pracuje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jako Kierownik Działu Programów Lekowych w Oddziale Mazowieckim NFZ. Od 2009r na stanowisku Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, a od maja 2015 Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Centrali NFZ. W 2012 ukończył podyplomowe studia baz danych. Od sierpnia 2020 Kierownik Działu Inżynierii Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, aktywnie współpracujący przy uruchamianiu i utrzymaniu działania Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Autor i współautor ok. 140 artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach z zakresu medycyny, mówiących o analizie danych medycznych, finansowaniu w systemie ochrony zdrowia, epidemiologii, farmakoekonomiki. Uczestniczył w pracach Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Scroll to Top