Prometricum

dr Piotr Szynkiewicz

Collegium Prometricum - Prometriq Akademia Zarządzania

Opiekun merytoryczny programu Executive MBA Collegium Prometricum. Prezes Zarządu Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie. Członek Zarządu Baltic Management Development Association (BMDA).

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, programu MBA Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow oraz wielu kursów specjalistycznych, w tym: Stanford University “Principles of Economics”, Duke University “The Challenges of Global Health”, University of Copenhagen “An Introduction to Global Health”, Johns Hopkins University “Systems Thinking in Public Health”, CEESTAHC „Pricing and Health Technology Assessment”, CMJ „Standardy akredytacji szpitali”, Price Waterhouse “Diagnostic Tool and Techniques for Consultants”.

W latach 1996-2009 kierownik kilkudziesięciu projektów restrukturyzacji największych firm działających w Polsce, w tym projektów informatyzacji (SAP/Business Objects, Oracle, IBM/Cognos). Specjalista w dziedzinie opracowania i wdrażania strategii (autor poradnika dotyczącego zastosowania metody strategicznej karty wyników – balanced scorecard) oraz modelowania i opomiarowania procesów biznesowych (autor podręcznika dotyczącego wdrożenia controllingu procesów).

W latach 2010-2020 kierownik projektów badawczych i doradczych dla sektora zdrowia, w tym dot. controllingu medycznego (80 szpitali), Narodowego Programu Zdrowia (3 projekty) oraz POWER (projekty MBA w ochronie zdrowia z udziałem ponad 1000 menedżerów). Pomysłodawca i ekspert systemu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych RODONET.

Gościnny wykładowca akademicki (SGH, UG, GUMed, AE we Wrocławiu, Uczelnia Łazarskiego, UM w Łodzi, Uniwersytet SWPS). Wyróżniony jako „wykładowca roku” przez Institute for International Research.

Naukowo zainteresowany zagadnieniami z pogranicza ekonomii, zarządzania i zdrowia publicznego oraz wpływem rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników na rezultaty procesów biznesowych.

Przedmiot w ramach Executive MBA w ochronie zdrowia: Specyfika ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień decydujących o specyfice ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki. Omówione zostaną ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, w tym takie pojęcia jak popyt indukowany, teoria agencji, pokusa moralna.

Intencją wykładu jest zwrócenie uwagi na fakt, że wiele utrudnień spotykanych w codziennej praktyce funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia ma swoje systemowe podłoże i nie powinno być traktowanych jako lokalne lub przejściowe wypaczenia.

W trakcie wykładu zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania dotyczące zarządzania, w tym trudność w zdefiniowaniu produktu jakim jest zdrowie i opomiarowaniu jakości i efektywności usług zdrowotnych, co istotnie wpływa na możliwe do zastosowania przez menedżerów metody i narzędzia zarządzania.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia elementów systemowych, specyficznych dla funkcjonowania ochrony zdrowia we wszystkich krajach rozwiniętych, od nieudolności i patologii jakie możemy zaobserwować w lokalnej praktyce funkcjonowania sektora zdrowia.

Scroll to Top