Prometricum

dr Piotr Karniej

STOMOZ, Universidad de La Rioja, Fundacja Trzy Końce

ekonomista, specjalista zdrowia publicznego, certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS i pielęgniarz. Praktyki zarządzania. Od 2000 roku kieruje administracją podmiotu leczniczego podstawowej opieki zdrowotnej, jego doświadczenie zawodowe obejmuje także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, szpitale i psychiatrię. Jest nauczycielem akademickim, byłym prodziekanem, kierownikiem zakładu, katedry, członkiem Senatu i Rady Uczelni.

Scroll to Top