Prometricum

mgr inż. Paweł Olechnowicz

prezes zarządu Grupy Lotos w latach 2003-2016

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a także studium podyplomowego Politechniki Gdańskiej oraz MBA INSEAD w Fontainebleau.

W latach 2002-2016 prezes Grupy LOTOS S.A.

Spośród jego największych sukcesów wymienić należy: wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, konsolidację grupy kapitałowej oraz realizację jednej z największych inwestycji przemysłowych w Polsce – Programu 10+, wartego około 5,6 miliarda złotych. Realizacja tego programu w znaczny sposób wpływa na rozwój gospodarki Pomorza i całego kraju.

Działalność prezesa Olechnowicza i kierowanego przez niego koncernu wykracza również poza sfery biznesu. LOTOS to uznany partner kultury i sportu, a także promotor inicjatyw gospodarczo-społecznych podejmowanych wspólnie z władzami samorządowymi i wojewódzkimi oraz środowiskami naukowymi.

Od 2009 prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. To stowarzyszenie budujące współpracę między środowiskiem akademickim i gospodarczym.

Od 2010 przewodniczący Rady Dyrektorów Central European Energy Partners (CEEP). To międzynarodowe stowarzyszenie pożytku publicznego z siedzibą w Brukseli, reprezentuje szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej. Głównym celem działania organizacji jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii oraz bezpieczeństwa w sektorze energii UE.

W 2011 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Scroll to Top