Prometricum

mgr Mariusz Stasiak vel Stasek

audytor SBI/RODO

Posiada wykształcenie wyższe specjalizacja „Inżynieria oprogramowania ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim „Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce” otrzymał certyfikat „Audytor Wewnętrzny” Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Ponadto posiada Certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 27001:2017 TÜV SÜD Polska, Akredytowanego Projekt Managera Prince2 2009 Foundation oraz Certyfikowanego Analityka Wymagań REQB.

Od 2006 roku związany z realizacją projektów IT w sektorze publicznym w tym sektor samorządowy, sektor rządowy w szczególności służba zdrowia, pomoc społeczna i oświata;

Od 2012 roku realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych w tym doradztwo w projektach informatycznych wykorzystujących dane osobowe (Od 2014 roku własna działalność doradcza);

Posiada szeroką wiedzę praktyczną z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Prawa Pracy, Prawa Zamówień Publicznych, Rachunkowości, Budżetowania, Finansów Publicznych, Prawa Oświatowego, Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną, redaktor.

Przedmiot: Cyberbezpieczeństwo – człowiek jako najsłabsze ogniwo

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych. Podczas zajęć omówione zostaną najczęstsze metody ataków hackerskich z wykorzystaniem najsłabszego elementu bezpieczeństwa, czyli człowieka. Studenci będą mieli okazję wskazać i zrozumieć rolę inspektora ochrony danych nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale również informatycznego i mentorskiego. Na zajęciach zostaną wskazane metody pracy z personelem oraz budowanie kompetencji miękkich u menedżerów.

Zajęcia będą prowadzone na zasadzie studium przypadków, aby wskazać słuchaczom najczęściej popełniane błędy przez pracowników, ale również błędy w zarządzaniu podmiotem, które to wykorzystują atakujący.

Efektem prowadzonych zajęć będzie podniesienie świadomości przyszłych Inspektorów Ochrony Danych powagi cyberbezpieczeństwa i skutków bagatelizowania go przez personel. Słuchacze wzmocnią swoje kompetencje miękkie co pozwoli im na prowadzenie szkoleń dla pracowników podmiotów.

Webinarium ma charakter wprowadzający i skupiać się będzie na kompetencjach miękkich nie na zaś samym systemie zabezpieczeń jednostek.

Scroll to Top