Prometricum

dr Jędrzej Strumiłło

adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Doktor – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w reorganizacji organizacji w kierunku procesowym oraz w projektowaniu systemów organizacyjnych. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest system ochrony zdrowia i jego transformacja w kierunku zarządzania procesowego, a także transformacja poszczególnych podmiotów leczniczych. Doświadczony konsultant w zakresie identyfikacji i usprawniania procesów biznesowych, w tym międzyorganizacyjnych (np. w branży farmaceutycznej).

Prowadzony przedmiot: Mikroekonomia, Makroekonomia

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat wybranych, podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii. W ramach kursu przybliżone zostaną zjawiska, z którymi zmagamy się ostatnimi czasy w Polsce (i na świecie).

Intencją jest aby przybliżyć słuchaczom podstawowe pojęcia oraz prawa w dyskusji podczas zajęć, opierając się na zidentyfikowanych przeszłych i obecnych zjawiskach ekonomicznych zachodzących w Polsce i na świecie.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne zachowania konsumentów i producentów działających w określonym otoczeniu ekonomicznym.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności krytycznego spojrzenia na mechanizmy gospodarcze, decyzje dysydentów na poziomie makroekonomicznym (w tym światowym).

Scroll to Top