Prometricum

mgr inż. Jarosław Kozera

JS Konsulting

posiada wieloletnie doświadczenie: w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej, doradztwie w zakresie tworzenia planów restrukturyzacyjnych, wdrażania nowych produktów (usług) medycznych na rynku polskim. Były członek: grupy ekspertów ds. reformy systemu opieki zdrowotnej przy Ministrze Finansów prof. L. Balcerowiczu, Krajowego Komitetu Sterującego ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Ministrze Zdrowia, Zespołu społeczno-zawodowego przy Ministrze Zdrowia oraz były Szef panelu ekonomicznego Medycznego Okrągłego Stołu. Realizował projekty dla takich klientów jak: Wojewódzki Szpital im dr Biziela w Bydgoszczy, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Centrum Konsultingowe Collegium Medicum w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki im. Dr Jurasza w Bydgoszczy, EMC Instytut Medyczny S.A. Był prezesem Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ)

Scroll to Top