Prometricum

prof. dr hab. Janusz Strużyna

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych Zainteresowania naukowe Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zespołami, strategiczne zarządzanie organizacjami. Jako jeden z pierwszych przeniósł na grunt polskiej nauki idee zarządzania zasobami ludzkimi (1992), orientacji marketingowej w ZZL (1995), dynamiki i cykliczności zmian ZZL w przedsiębiorstwie (1996), model badania ZZL w małych firmach (2002), ideę zarządzania kapitałem ludzkim (2000), paradoksów zarządzania zasobami ludzkimi (2001), metodologii ewolucyjnego podejścia do ZZL (2007), rudymentu (2008). Poszukując cech charakterystycznych zmian zarządzania zasobami ludzkimi już w roku 1997 wraz z Profesor Grażyną Gruszczynską Malec, opublikowali autorską analizę porównawczą, która została przedrukowaną „Cahiers franco-polonais. Gestion des resources humaines” (IUT 2, Grenoble). W wyniku współpracy z Profesorem Saschą Krausem i Tomaszem Ingramem jest także autorem rozdziału w książce The Management of Small and Medium Enterprises, wydanej przez Routledge, 2009. Aktualnie współpracuje z europejskimi badaczami ewolucji organizacji i zajmuje się zagadnieniami wpływu myślenia opartego na metaforze sieci na teoretyczne i praktyczne rozwiązania w sferze ZZL. Jest autorem ponad 150 publikacji.

Scroll to Top