Prometricum

dr hab. Izabela Marzec

prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań organizacyjnych oraz wykorzystania praktyk i metod kształtowania zachowań organizacyjnych w podmiotach leczniczych. Główne obszary jej zainteresowań badawczych obejmują zatrudnialność i zarządzanie karierą. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ZZL i zachowań organizacyjnych, w tym w czasopismach międzynarodowych (lista Journal Citation Reports, IF), jak: „Personnel Psychology”,

„Frontiers of Psychology”, „International Journal of Manpower”, „European Management Review”, „Human Resource Development International”, „International Human Resource Management”, „International Journal of Aging and Human Development”, „Group & Organization Management”.

Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, np. programu Indic@tor „A cross-cultural study on the measurement and development of employability in small and medium-sized ICT-companies”. Kierownik projektu badawczego „Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publiczny” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W praktyce dydaktycznej prowadzi różnorodne zajęcia z zakresu zarządzania i zachowań organizacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich. Promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Doświadczony trener i konsultant z zakresu zarządzania i zachowań organizacyjnych (Transbud Nowa Huta S.A., Biuro PROMO Sp. z o.o., Logica Poland Sp. z o.o., PRIM S.A., Barwa Sp. z o.o., DKM Impresja Sp. z o.o., Łódzkie Centrum Handlowe Zjazdowe S.A., ASCOMP S.A., ELTEL Networks S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. i inne).

Przedmiot: Zachowania organizacyjne

Głównym celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom praktycznej wiedzy na temat natury zachowań organizacyjnych i prawidłowości nimi kierujących. W trakcie zajęć słuchacze poznają kluczowe pojęcia i problemy dotyczące zachowań ludzi we współczesnych organizacjach. Przedstawione zostaną również różnorodne, nowoczesne metody i narzędzia, pozwalające na kształtowanie pożądanych zachowań organizacyjnych. Jednocześnie zostanie zwrócona uwaga na charakterystyczne dla współczesnych organizacji indywidualne, organizacyjne i systemowe uwarunkowania zachowań organizacyjnych.

Spodziewanym efektem zajęć jest rozwój praktycznych umiejętności analizy, przewidywania i kształtowania pożądanych z perspektywy organizacyjnej zachowań pracowników jednostek ochrony zdrowia, dzięki wykorzystaniu właściwych instrumentów zarządzania.

Chociaż zajęcia te nie dostarczą gotowych rozwiązań, to zaproponowane zostaną instrumenty pozwalające na analizę sytuacji i jej poprawę, co umożliwi nie tylko wzrost efektywności funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia jako całości, lecz także dobrostanu jej członków.

Ze względu na rozległość poruszanej problematyki zachowań organizacyjnych, webinarium skupia się na przedstawieniu podstawowych w tym obszarze zagadnień, stanowiąc niejako wprowadzenie do dalszych, pogłębionych studiów tej interesującej i ważnej dla kadry zarządzającej tematyki.

Scroll to Top