Prometricum

Halina Kutaj-Wąsikowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fellowship in Quality Improvement w Harvard School of Public Health w ramach Polsko-Amerykańskiej Sieci Jakości. Wykładowca w zakresie bezpieczeństwa pacjenta i jakości opieki. W latach 2003-2010 członek Rady Europejskiego Towarzystwa Jakości w Ochronie Zdrowia (ESQH), 2006-2017 przedstawiciel Polski przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie wskaźników jakości. Doradca Krajowego Centrum Oceny Jakości (NCQA) od 1994; mianowany dyrektorem generalnym NCQA na lata 2017–2022.

Scroll to Top