Prometricum

dr Elżbieta Kasprzakl

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, od 1999 roku pracowała w Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasie Chorych, gdzie pełniła funkcję kierownika Wydziału Analiz Medycznych, a następnie z-cy Dyrektora Departamentu Medycznego. W latach 2003-2007 jako Dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie nadzorowała funkcjonowanie podmiotów leczniczych podległych Zarządowi Województwa. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym. W latach 2007-2008 pełniła funkcję Dyrektora Regionalnego w spółce FALCK MEDYCYNA w Szczecinie, a następnie w latach 2008-2012 jako Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno – organizacyjnych i rozwoju SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim odpowiadała za rozwój i finanse szpitala. Od 2012 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o w Goleniowie.

Dziekan Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, adiunkt Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP i wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego jest autorem publikacji z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Posiada również doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych. W latach 2004-2006 pełniła funkcję przewodniczącej panelu ekspertów programu “Infrastruktura lokalna i regionalna ochrony zdrowia”. W 2004r – jako ekspert w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w panelu “Zdrowie i Życie” uczestniczyła w wypracowaniu modelu zabezpieczenia w rehabilitacji leczniczej.

Scroll to Top