Prometricum

dr Marcin Kautsch

Instytut Zdrowia Publicznego UJ

Konsultant i trener w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia i innowacyjnych zamówień publicznych, starszy wykładowca w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Członek zarządu European Health Management Association (EHMA). Koordynator w Polsce projektu MULTI-ACT: A Collective Research Impact Framework and multi-variate models to foster the true engagement of actors and stakeholders in Health Research and Innovation. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji i oceną zakładów opieki zdrowotnej, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej, innowacjami oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Ekspert oceniający w Sixth Framework Programme i programu Horyzont 2020. Autor publikacji w prasie naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz na temat zarządzania w ochronie zdrowia i innowacyjnych zamówień publicznych. Członek Management Committee – COST Action CA15222 “European Network for cost containment and improved quality of health care”, Alternate Member – COST Action TD1405 European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT).

W przeszłości autor i kierownik programów badawczych i konsultingowych finansowanych przez Bank Światowy, PHARE, TEMPUS, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, Leonardo da Vinci, Komisję Europejską oraz programów krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym.

Scroll to Top