Prometricum

dr hab. Tomasz Kawka

Uniwersytet Gdański

Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Katedrze Organizacji i Zarządzania UG. Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Strategii HR Uniwersytetu Gdańskiego w pionie Kanclerza ds. HR na UG

Pracownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Kadrami. W latach 1997- 2016 pracownik Katedry Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu, w roku 2004 obroniony doktorat nt. Wartościowane pracy jako narzędzia HR, w roku 2016 uzyskany stopień dr hab. na postawie dorobku opartego na książce pt. „Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania, funkcje, konfiguracja” (2014). Od 2016 pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i WSAiB w Gdyni. Wykładowca MBA na UE we Wrocławiu, oraz na kilkunastu studiach podyplomowych na uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce w zakresie HRM.

Od 25 lat współpracuje z firmami konsultingowo – doradczymi w zakresie projektów szkoleniowo – rozwojowych i autorskich wdrożeń w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim, w zakresie min. kształtowania strategia HR, procesów doboru i adaptacji, budowania zespołów pracowniczych, tworzenia systemów motywacyjnych wynagradzeń i wartościowania pracy, oceny pracowniczej, czy pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Wybranymi klientami w ciągu tych 25 lat były między innymi następuję podmioty w zakresie zarządzania biznesowego i publicznego: PGE Elektrownia Turów, Toyota Boshoku, Lotos SA, Kancelaria Prawna GWW, VB Leasing, Port Gdański Eksploatacja, KGHM Polska Miedź SA, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, PARP, PFRON, Instytut Badań Edukacyjnych, Cuprum KGHM, Heesung LG, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Orange Polska, CCS, Bombardier Polska, Urząd Miasta w Paczkowie, Starostowo Powiatowe w Wejherowie, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy LPWiK w Legnicy

Od 2020 roku współpracuje dydaktycznie i naukowo w ramach Związku Uczelni Nadmorskich (SEA-EU) na UG prowadząc badania i zajęcia w zakresie wpływu nowego pokolenia Z na modele zarządzania kapitałem ludzkim na Uniwersytecie w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytecie w Splicie (Chorwacja), Zachodnim Uniwersytecie Bretanii w Breście (Francja) oraz Uniwersytecie Algarve. (Portugalia). Od 2003 roku uczestniczy w światowych zjazdach Kater HRM, m.in. w na Uniwersytecie New Mexico, Stana Fe (USA), Uniwersytecie w Limerick (Irlandia), Uniwersytecie w Tallinie (Estonia), czu Uniwersytecie w Pescu (Węgry).

Scroll to Top