Prometricum

dr hab. Sławomir Winch

prof. SGH

Socjolog, doktor nauk ekonomicznych z zakresu organizacji i zarządzania. Kierownik Zakłady Badań nad Edukacją Menedżerską w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka prac naukowych koncentruje się na kwestiach kulturowych uwarunkowań zarządzania przedsiębiorstwem. Z tej perspektywy analizowane są procesy przywództwa, negocjacji oraz zachowań organizacyjnych. Prowadzone przedmioty to: zarządzanie, komunikacja interpersonalna, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. W dorobku naukowym należy podkreślić realizację ilościowych i jakościowych badań empirycznych. Innym aspektem pracy zawodowej jest praca szkoleniowo-doradcza dla blisko stu przedsiębiorstw handlowo-usługowo-produkcyjnych.

Scroll to Top