Prometricum

dr hab. Christoph Sowada

prof. UJ, b. Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego

szkoleniowiec łączy biznes z marketingiem, wdraża praktyczne, efektywne procesy w oparciu o ścieżkę klienta, wskaźniki. Dobiera narzędzia, kanały komunikacji, wspiera w budowaniu zespołu marketingowego, budżetów, wyborze agencji.

W karierze zawodowej od specjalisty do dyrektora marketingu przeszła drogę przez branże B2B, e-commerce, rynki międzynarodowe, spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, przemysł. Posiada 7-letnie doświadczenie jako Head of Marketing w międzynarodowych firmach, oraz na swoim koncie ma 2500 godzin spędzonych w sali szkoleniowej i na doradztwie. Autorka tytułów w prasie branżowej, prasie naukowej, prelegent i wykładowca studiów MBA.

Scroll to Top