Prometricum

dr Dorota Kilańska

prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT

p.o. kierownika, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, członek Rady Przejrzystości, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

Pielęgniarka, adiunkt UM w Łodzi, Prezes Florencja Fundacja na rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Oddział w Łodzi, Dyrektor członek Rady Dyrektorów European Nursing Research Fundation (ENRF), przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie, Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) oraz Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi oraz wiceprzewodnicząca Rady ds. SNOMED CT w CSIOZ, niezależny ekspert International Coucil of Nurses, European Federation of Nurses Association, WHO, World Bank, Ministerstwa Zdrowia, w zakresie polityki zdrowotnej, w tym szczególnie pielęgniarstwa i bezpieczeństwa opieki, jej koordynacji i kontyuacji. Srebrny Lider Ochrony Zdrowia 2017 w obszarze Innowacje w Ochronie Zdrowia. Ekspert ds. Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

Praca naukowa i realizowane projekty dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem pacjenta, w tym szczególnie informatyzacją ochrony zdrowia, telepielęgniarstwem, interoperacyjnością zdarzeń medycznych i zintegrowaną opieką, w tym kompetencjami personelu pielęgniarskiego dla skoordynowania opieki oraz zapewnienia jej ciągłości poprzez zapewnienie Positive Practice Environment (PPE), szczególnie w obszarze POZ. Zajmuje się wdrażaniem międzynarodowych standardów do EHR.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących ww. zagadnień, oraz wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Kierownik projektów HealthProElderly, TeleNRsCare, EN4Care – WP Integrated Care – finansowanymi z funduszy norweskich i europejskich. Twórczyni aplikacji do dokumentowania zdarzeń medycznych w pielęgniarstwie.

W latach 2005-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i delegat w strukturach międzynarodowych: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), członek Zarządu European Federation of Nurses Associations (EFN).

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Łodzi.

Członkowstwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Stowarzyszenie HL7, International Society for Telemedicine & eHealth – ISfTeH, The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes – ACENDIO.

Scroll to Top