Prometricum

mgr Anna Engel

licencjonowana trenerka metod rozwoju wg koncepcji dra Edwarda de Bono

Jest certyfikowanym, kreatywnym trenerem z dynamicznym, obfitującym w ciekawe projekty, doświadczeniem zawodowym. Jako jedyna w kraju prowadzi szkolenia i warsztaty metodą Sześciu Myślowych Kapeluszy de Bono – Six Thinking Hats®, które podnoszą produktywność, skracają czas spotkań (np. operacyjnych) oraz pobudzają kreatywność i otwartość na nieszablonowe rozwiązania. Występuje w roli partnera biznesowego, który wdraża do firm i organizacji pozarządowych narzędzia myślenia lateralnego, usprawniającego procesy komunikacji i decyzyjności. Pracuje również z managerami i przedsiębiorcami m.in. nad ich kompetencjami zarządzania zespołem.

Scroll to Top