Prometricum

mgr Katarzyna Adamska

Kancelaria Fairfield

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, ceniony ekspert, wykładowca, szkoleniowiec.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne oraz licznych kursów dotyczących zarządzania. Obecnie doktorantka kierunku Prawo na Uczelni Łazarskiego.

Od kilku lat doradza podmiotom leczniczym w zakresie organizacji i zarządzania. Udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej, jak również przygotowania procedur ułatwiających proces zarządczy. Zajmuje się rozliczaniem i weryfikacją udzielonych świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych pod względem opłacalności kosztowej I zapotrzebowania pacjentów. Przygotowuje podmioty lecznicze do kontroli zarówno prowadzonej przez NFZ, jak również Rzecznika Praw Pacjenta oraz pomaga w sprawach odwoławczych. Opiniuje pod względem prawnym wszelkie projekty związane z finansowaniem ochrony zdrowia. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Prowadzi szkolenia zarówno dla kadry medycznej, jak i kadry zarządzającej w zakresie ochrony zdrowia.

Naukowo szczególnie zainteresowana zagadnieniami dotyczącymi onkologii pod względem dostępności pacjentów do nowoczesnego leczenia.

Scroll to Top