Prometricum

Paweł Żuk

Centrum Medyczno Diagnostyczne w Siedlcach, IFIC Polska

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (1993), specjalista chorób wewnętrznych(1999) i kardiologii (2004), założyciel i wieloletni prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego sp. z o.o.(1998) Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (przewodniczący sekcji opieki koordynowanej), prezes stowarzyszenia EURIPA Polska oraz członek International Advisory Board EURIPA ( European Rural and Isolated Practitioners Association), Członek IFIC Polska oraz IFIC (International Foundation of Itegrated Care), ekspert World Bank doradzający w zakresie reform POZ: Federacja Rosyjska (2016-17), Tadżykistan (2022), Kosowo (2022), polski przedstawiciel w projekcie SCIRROCCO (Scaling Integrated Care In Context) www.scirocco-project.eu Członek Zespołu do Zmian w POZ przy Ministrze Zdrowia (2021-2022)

Współautor ponad 30 prac z zakresu organizacji ochrony zdrowia i opieki koordynowanej. Współredaktor książki „Od POZ- do POZ+ Koordynowana opieka zdrowotna w praktyce” ( w druku)

Szczególne obszary zainteresowania to opieka zdrowotna oparta o wartość (VBHC), opomiarowanie procesów usług zdrowotnych, sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych w medycynie, organizacja pracy zespołów, hodowla ozdobnych roślin ogrodowych.

Scroll to Top