Prometricum

dr Tadeusz Jędrzejczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, d. NFZ

Wykładowca w programie MBA. Obecnie dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Absolwent kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni. Uzyskał specjalizację w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Ukończył studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Współpracownik programów zdrowotnych, edukacyjnych I naukowych, w tym projektów PHARE, UE i Banku Światowego. Autor szeregu publikacji, w tym zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego. W latach 1999-2002 koordynator serwisu dotyczącego zdrowia w Wirtualnej Polsce. W latach 2008-2009 oraz 2013-2016 w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym jako prezes tej instytucji (2014-16). Wcześniej dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Gdańsku.

Scroll to Top