Prometricum

dr inż. Kajetan Wojsyk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Doktor inżynier, ekspert ds. jakości danych w Centrum e-Zdrowia, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; od 1994 r. zajmuje się informatyzacją administracji publicznej; współzałożyciel stowarzyszenia „Miasta w Internecie”; sekretarz zarządu Naukowego Centrum-Prawno-Informatycznego, członek zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, autor wielu artykułów, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Scroll to Top