Prometricum

Wykładowcy, eksperci
i praktycy

Doskonałość nie jest celem; to sposób na życie

Tom Peters

 

koordynator działu ZZL w Szpitalu im. PCK, dyrektor Prometricum MBA (2021-2023)

O jakości studiów MBA decydują wykładowcy

 1. Katarzyna Adamska, Kancelaria Fairfield
 2. dr Justyna Berniak-Woźny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 3. Joanna Burnos, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Leaderis
 4. dr Michał Chalastra, Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości, Nord Controlling
 5. prof. Marcin Czech, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Instytut Matki i Dziecka
 6. prof. Monika Dobska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 7. Sebastian Drobczyński, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 8. Anna Engel, licencjonowana trenerka metod rozwoju dra Edwarda de Bono
 9. prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 10. Monika Gawanowska, Linkedin & Personal Branding Trener
 11. dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19
 12. prof. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński
 13. dr Łukasz Jasiński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 14. prof. Mirosław Jarosiński, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 15. dr Paweł Witold Kalbarczyk, IFIC Polska
 16. dr Tomasz Kalinowski, profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego
 17. dr Piotr Karniej, Uniwersytet WSB MERITO
 18. dr Elżbieta Kasprzak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 19. prof. Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
 20. dr Marek Koenner, Kancelaria Radcy Prawnego Koenner
 21. dr inż. Jacek Kotarbiński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 22. Jarosław Kozera, JS Konsulting
 23. Oskar Luty, Partner-Założyciel Kancelarii Fairfield
 24. Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017
 25. Piotr Ławacz, Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!
 26. prof. Izabela Marzec, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 27. dr Jacek Michalak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 28. prof. Jacek Miroński, Szkoła Główna Handlowa
 29. Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos w latach 2003-2016
 30. Tomasz Owczarek, psycholog i trener biznesu
 31. Bartosz Poćwiardowski, Centrum Zgody
 32. prof. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
 33. prof. Małgorzata Serwach, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 34. Maciej Sowiński, Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem
 35. Mariusz Stasiak vel Stasek, audytor SBI/RODO
 36. dr Jędrzej Strumiłło, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
 37. prof. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 38. prof. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
 39. dr Piotr Szynkiewicz, Collegium Prometricum
 40. dr Marek Szelągowski, Polska Akademia Nauk
 41. prof. Andrzej Śliwczyński, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi
 42. prof. Maria Węgrzyn, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 43. prof. Barbara Więckowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 44. dr inż. Ireneusz Wochlik, Aigorithmics
 45. dr Wacława Wojtala, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w latach 2001–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 46. prof. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk
 47. dr Marcin Żmigrodzki, Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. Janusz Strużyna

Uniwersytet Ekonomiczny w katowicach

prof. Jan Hartman

Uniwersytet jagielloński

prof. Jacek Miroński

Szkoła Główna Handlowa

prof. Monika Dobska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Tomasz Kawka

Uniwersytet Gdański

prof. Andrzej Raszkowski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Scroll to Top