Prometricum

Wykładowcy, eksperci
i praktycy

Doskonałość nie jest celem; to sposób na życie

Tom Peters 

prezes zarządu Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie i inicjator programów MBA Collegium Prometricum

O jakości studiów MBA decydują wykładowcy

Poznaj ekspertów współpracujących w ramach programu Prometricum MBA w ochronie zdrowia

Kancelaria Fairfield
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Leaderis
Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości, Nord Controlling

prof. Marcin Czech

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Instytut Matki i Dziecka

prof. Monika Dobska

prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Sebastian Drobczyński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Anna Engel

licencjonowana trenerka metod rozwoju dra Edwarda de Bono

prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Monika Gawanowska

Linkedin & Personal Branding Trener

dr Paweł Grzesiowski

ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

prof. Jan Hartman

Uniwersytet Jagielloński

dr Łukasz Jasiński

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

prof. Mirosław Jarosiński

prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Witold Kalbarczyk

IFIC Polska

dr Tomasz Kalinowski

profesor Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego

dr Piotr Karniej

Uniwersytet WSB MERITO

dr Elżbieta Kasprzak

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

prof. Dorota Kilańska

prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT

dr Marek Koenner

Kancelaria Radcy Prawnego Koenner

dr inż. Jacek Kotarbiński

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Jarosław Kozera

JS Konsulting

Oskar Luty

Partner-Założyciel Kancelarii Fairfield

Krzysztof Łanda

wiceminister zdrowia w latach 2015-2017

Piotr Ławacz

Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!

prof. Izabela Marzec

prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr Jacek Michalak

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. Jacek Miroński

Szkoła Główna Handlowa

Paweł Olechnowicz

prezes zarządu Grupy Lotos w latach 2003-2016

Tomasz Owczarek

psycholog i trener biznesu

Bartosz Poćwiardowski

Centrum Zgody

prof. Iga Rudawska

Uniwersytet Szczeciński

prof. Małgorzata Serwach

prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Maciej Sowiński

Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem

Mariusz Stasiak vel Stasek

audytor SBI/RODO

dr Jędrzej Strumiłło

adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Janusz Strużyna

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Piotr Szynkiewicz

Collegium Prometricum

dr Marek Szelągowski

Polska Akademia Nauk

prof. Andrzej Śliwczyński

prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi

prof. Maria Węgrzyn

prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. Barbara Więckowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr inż. Ireneusz Wochlik

Aigorithmics

dr Wacława Wojtala

prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi

prof. Tomasz Zdrojewski

Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk

dr Marcin Żmigrodzki

Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego
Scroll to Top