Prometricum

prof. dr hab. Andrzej Raszkowski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ekonomista, doradca strategiczny, trener biznesu

Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach Executive MBA.

Professor HTW Dresden – University of Applied Sciences, Dresden, Germany.

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Bliskim Wschodem (2022-2024).

Autor ponad 100 publikacji naukowych, ponad 110 wygłoszonych referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Ponad 15 lat praktycznych doświadczeń, ponad 2000 zrealizowanych godzin szkoleniowych z zakresu ekonomii i zarządzania, 32 opracowane i wdrożone strategie rozwoju, turystyki, kultury, rewitalizacji i promocji jednostek samorządu terytorialnego, 10 strategii rozwoju organizacji pozarządowych (NGO), 8 wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, wszystkie uzyskały dofinansowanie.

Scroll to Top