Prometricum

mgr Maria Libura

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Maria Libura jest adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, , członkiem założycielem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, a także ekspertem ds. opieki zdrowotnej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Była stypendystką Fulbrighta. Od 15 lat przewodniczy Polskiemu Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego, które współtworzyło Kolację Siła w Genach, skupiającą organizacje pacjentów z rzadkimi chorobami zainteresowane przede wszystkim poprawą organizacji opieki zdrowotnej i jej koordynacji. Była członkiem Zespołu ds. Chorób rzadkich przy Ministrze Zdrowia (2016-2017), koordynując grupę roboczą poświęconą dostępowi do informacji, edukacji i badań.

Scroll to Top