Prometricum

Justyna Berniak-Woźny

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Doktor nauk społecznych Leeds Metropolitan University. Dyplom MBA Oxford Brookes University. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)/zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego oraz zarządzania procesowego. Autorka wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w tych obszarach. certyfikowany trener biznesu oraz akredytowany tutor. Certyfikowany Project Manager (PMP, Agile PM Practitioner) z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w obszarze szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz edukacji cyfrowej.

Scroll to Top