Prometricum

dr Wacława Wojtala

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w latach 2001–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

dr Wacława Wojtala od 2010 r. wykłada w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w ramach Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Od 2016 r. prowadzi wykłady w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach szerokiego spektrum kursów: prawa medycznego; zdrowia publicznego; podstaw makroekonomii; ekonomii; ekonomiki zdrowia; polityki zdrowotnej; organizacji i finansowania ochrony zdrowia.

Od 2018 r. prowadzi wykłady w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej. Dr Wacława Wojtala pełniła funkcję podsekretarza stanu w rządzie pięciu Prezesów Rady Ministrów w latach 2001-2007. W tym czasie jako wiceminister zdrowia bezpośrednio pracowała z ośmioma ministrami zdrowia. Była także członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju oraz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

W administracji rządowej od 1975 roku. W 1991 roku została doradcą Wicepremiera prof. dr hab. Leszka Balcerowicza w Urzędzie Rady Ministrów. Funkcję Doradcy Wicepremiera pełniła przez sześć lat, współpracując z kolejnymi Wiceprezesami Rady Ministrów – Przewodniczącymi Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z reformą polskiej gospodarki, reformą administracyjną oraz reformą systemu ochrony zdrowia. W latach 1995-1996 była ekspertem Unii Europejskiej w ramach programu PHARE „Reforma finansowania i organizacji ochrony zdrowia w Polsce”.

W 1997 roku objęła stanowisko Radcy Generalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie jako mianowany urzędnik służby cywilnej była w latach 1998 – 2001 Zastępcą Dyrektora Departamentu Spraw Ekonomicznych, odpowiedzialna m. in. za pracę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w rządzie Premiera Jerzego Buzka.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Saint Petersburg State University of Economics and Finance. W 1980 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. W ramach kształcenia ustawicznego uzupełniała wiedzę i wykształcenie na studiach podyplomowych i kursach związanych m.in. z ochroną zdrowia, problematyką integracji europejskiej w Polsce, Danii, Holandii, Norwegii i Japonii.

W latach 2013-2019 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Dr Wacława Wojtala współpracuje z Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie od 2019 roku. Jest autorką podręcznika „Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia” w ramach serii eMBA.

Przedmiot: Systemy ochrony zdrowia w okresie polskiej transformacji

Celem webinarium jest przekazanie wiedzy o organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce. Omówione zostaną kompetencje organów władzy publicznej i rola interesariuszy w ochronie zdrowia w świetle gwarantowanego w Konstytucji RP prawa do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

System ochrony zdrowia ulega ciągłej transformacji. W 100 letniej najnowszej historii Polski trzykrotnie zmieniany był model ochrony zdrowia. W ostatniej dekadzie dominują zmiany „pakietowe” wprowadzane w różnych obszarach ochrony zdrowia. Z jednej strony zmierzają one do poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności i sprostaniu największym wyzwaniom. Z drugiej strony zawierają komponent polityczny – są integralną częścią polityki społeczno- gospodarczej państwa. W trakcie webinarium przedstawione zostaną ważniejsze zmiany systemowe w ochronie zdrowia wprowadzone w latach 2011-2020.

Intencją jest zwrócenie uwagi na brak długofalowej, strategicznej koncepcji rozwoju systemu ochrony zdrowia, akceptowanej ponad podziałami politycznymi. Oczekiwanym rezultatem zajęć jest spojrzenie na system ochrony zdrowia w sposób kompleksowy i zrozumienie celów i istoty nieustannie wprowadzanych zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Scroll to Top