Prometricum

dr hab. Dorota Simpson

Instytut Zdrowia Publicznego UJ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, do 2018 pracowała w Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Handlu Zagranicznego. Pełniła funkcje: zastępcy dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego ds. Kształcenia, prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. Studenckich i zastępcy dyrektora IHZ ds. Naukowo-badawczych. Jest założycielką i wieloletnim kierownikiem pierwszych w województwie pomorskim studiów podyplomowych w języku angielskim International Business, a także Innowacyjnej Praktyki Public Relations, Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym. Powołała Studenckie Centrum Promocji oraz pełniła funkcję opiekuna kół naukowych: ZZL „Lider” i Public relations.

Ukończyła roczny kurs zarządzania biznesem prowadzony przez Central Connecticut State University i warsztaty na temat wykorzystania metody case study w nauczaniu przedmiotów biznesowych w Harvard Business School. Odbyła szkolenia i staże dydaktyczne w Cardiff University, Copenhagen Business School, RUCA University w Belgii oraz Abertay University w Dundee oraz Irish Management Institute.

Wykładała w uniwersytetach w Niemczech, Finlandii, Holandii, Belgii, Francji, Irlandii, Hiszpanii i Rosji. Prowadziła seminaria magisterskie, doktorskie, licencjackie a także na studiach podyplomowych oraz MBA i wypromowała kilkuset magistrów, licencjatów i piętnastu doktorów. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, uwarunkowań kulturowych w biznesie, negocjacji, przywództwa i marketingu, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w publikacjach naukowych, jak i w wykładanych przedmiotach.

Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz otrzymała nagrodę Ministra Transportu za pracę habilitacyjną pt. „Modele strategii marketingowych i możliwość ich wykorzystania w przedsiębiorstwach spedycyjnych”.

Scroll to Top